Borgermøde referat del 2 Skrave for alle 23.2.23

 2. del af referatet fra borgermøde om ny foreningsstruktur


Her kommer arbejdsgruppens visioner for foreningslivet i Skrave fremover.

Vi blev inspireret af ”Timring modellen”, som blev præsenteret på et møde i Lintrup, 1. november 2021. Vi har udarbejdet vores egen model ”Skrave modellen”, som blev præsenteret på borgermødet.

Vision:

Vision er målet for fremtiden. Beskriver det ønskede fremtidige billede af foreningen. Uden mission er det svært at vide hvad vil ønsker at arbejde hen imod.

> At skabe et velfungerende lokalsamfund, hvor vi sikrer relevant fornyelse af aktiviteter og styrker de

allerede velfungerende

> Samle alle foreninger i Skrave.

Mission:

Mission handler om nutid. Beskriver foreningens kernefunktion – hvad tilbyder vi

> Vi skal have gode rammer, så vi kan fortsætte det høje aktivitetsniveau.

> Det skal være givende at ”arbejde” lokalt.

> Hver især skal arbejde med det, vedkommende har lyst til.

> Der skal være nem adgang til sparring om nye ideer.

> Vi skal løfte i flok og alle skal kunne være med

> Vi skal have Skrave på landkortet – hele tiden.

Hvorfor:

> Vi skal styrke vores lokale samfund.

> Det bliver sværere og sværere at finde bestyrelsesmedlemmer til alle poster i foreningerne.

> De fleste vil hellere deltage i et tidsbegrænset projekt end i en bestyrelse.

> Det er vigtigt at engagere og fastholde vores unge mennesker og tilflyttere.

> Det er i høj grad ”Tordenskjolds soldater”, der driver aktiviteterne, så vi skal passe på, at de ikke ”brænder ud”.

> Vi skal sikre relevant fornyelse af aktiviteter og styrke de allerede velfungerende aktiviteter.

Hvordan:

> Vi vil ændre de nuværende foreninger og aktiviteter til at være en del af én flerstrenget forening – i det

omfang de ønsker/det kan lade sig gøre at være med.

> Der skal være en overordnet ”bestyrelse”, (koordinations gruppe/ledelse) der virker som coach og

samlende funktion for alle aktiviteter.

> Der skal være én fælles pengekasse, men et separat regnskab/konto for hver enkelt aktivitet/udvalg.

> Funktioner som fx økonomi, herunder sponsorarbejde, samt kommunikation og omsorg for de frivillige, skal lægges i hver sin funktion, der er fælles for alle aktiviteter, for at lette arbejdet i de enkelte aktiviteter/udvalg.

> Vi skal arbejde for, at det er attraktivt at flytte til Skrave, så huse til salg hurtigt sælges.

> Alle nye aktiviteter drives nedefra.

Næste del beskriver, hvordan arbejdsgruppen foreslår, at vi organiserer os.

Ingen kommentarer: