Ekstraordinær generalforsamling i Skrave Lokalråd

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Skrave Lokalråd onsdag den 15. maj 2024 kl. 19.00.

Mødet afholdes i Samværelset i Skrave Foreningshus.

Dagsorden 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forslag fra bestyrelsen: “Skrave Lokalråd nedlægges pr. 31. maj 2024. Alle aktiviteter, midler, opgaver og forpligtigelser overgår til foreningen Skrave for Alle.”
5. Eventuelt

Lokalrådet

Ingen kommentarer: