Orienteringsmøde

Tirsdag den 14. maj kl. 20.00 i Københoved Forsamlingshus, er der orienteringsmøde om efterårets menighedsrådsvalg. 

På orienteringsmødet skal vi i menighedsrådet bl.a. orientere om vores arbejde i kirken i de sidste 4 år, som er det samme som menighedsrådets funktionsperiode. Vi vil også fortælle om kommende opgaver. Samt dato og regler for valgforsamlingen og antallet af kandidater, der skal vælges for at vi fortsat kan have et menighedsråds i Skrave. 

Valgforsamlingen er tirsdag den 17. september kl. 19.00. 

Hvad er et menighedsråd? Menighedsrådet i Skrave er valgt for en fireårig periode, til at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. Pga. sognets størrelse, består menighedsrådet af mindst mulig antal medlemmer, 5 folkevalgte og præsten, som er født medlem af rådet. 

Man vælges af sognets folkekirkemedlemmer. Menighdsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale befolkning og folkekirke.

Menighedsrådet har ansvar for:

  • Kirkelivet - gudstjenester, bryllup, dåb, begravelse, sang og musik arrangementer m.v.
  • Kulturarven - kirkebygninger
  • Kirkegården 
  • Personaleledelse
  • Kirkens økonomi

Vil du være med til at udvikle og bevare kirkens identitet og fællesskab?
  • Er du villig til at samarbejde og lytte til andre?
  • Er du villig til at tage ansvar og påtage dig forskellige opgaver i forbindelse med kirkens liv og aktiviteter?
Så vil du helt sikkert også finde det givende og meningsfyldt at stille op til det lokale menighedsråd - og bidrage til lokalsamfundet og styrke kirkens rolle som et vigtigt centrum for fællesskab og åndelighed.

Venlig hilsen det nuværende Menighedsrådet ved Skrave Kirke
Christen Dall
Gunvor Thygesen
Dorthe Mortensen
Majbrit Holst Nielsen
Britta Mølgaard Holst

Ingen kommentarer: