Referat fra Lokalrådets generalforsamling

 

Note: Det er SUIF, som har været velvillige og indkøbt badestigen til helårsbaderne. Lokalrådet har hjulpet med kontakten til de rette i kommunen.


Lokalrådet har efterfølgende besluttet at fortsætte med den hidtidige konstituering:
Formand Tine Steensen
Næstformand Mogens Christensen
Kasserer Frank Buur
Sekretær Karsten Petersen
Medlem Berit Thuesen
Suppleant Per Sønning

Skrave Lokalråd

Ingen kommentarer: